Kamień pamiątkowy we wsi Bierwicha

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

„A.D. 1655 Moskal Litwę splondrował złamawszy mir wieczny”.

Głosi napis wyryty na głazie we wsi Bierwicha w gminie Sidra, pow. sokólski. To dziś niekwestionowane Podlasie, ale gdy Zygmunt August przyłączał woj. podlaskie do Korony, tereny te były w woj. trockim i zostały w Wielkim Księstwie.

Chodzi o wojnę, którą zaczyna się Potop Sienkiewicza. Hetman Krzysztof Radziwiłł nie utrzymał Wilna (7 sierpnia 1655) i Moskal plądrował miasto 3 dni, a płonęło dni 18. Napis powstał prawdopodobnie jeszcze w XVII w. Krzyż jest dużo nowszy.

Inskrypcja mówi o roku 1655. W tym roku Moskale zdobyli i spalili Wilno, ale wojna trwała z przerwami 13 lat (1654-1667). Na Podlasiu moskiewskie wojska Iwana Chowańskiego, zwanego Tararujem, narobiły największych szkód w 1659 r.

Kamień leży przy drodze przez wieś, na wylocie gruntowej drogi do Sidry (53°33'05.0"N 23°24'24.1"E)