Cierpięta

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Św. Jan Nepomucen (fot. 2002)

Duża drewniana rzeźba ludowa św. Jana Nepomucena umieszczona na wysokim drewnianym słupie w Cierpiętach gm. Baranowo pow. ostrołęcki. Nieznany jest ani rzeźbiarz, ani fundator, ani też wiek figury. Według najstarszych mieszkańców wsi jest tak stara, że ich dziadkowie też ją pamiętali jako towarzyszącą miejscowym.

Święty wyciosany jest w jednym pniu drzewa, a dzieło znamionuje wyskoki kunszt kurpiowskiego bogoroba, spod którego rąk wyszła szlachetna w swojej prostocie, uduchowiona figura. Upływ czasu spowodował, że kapliczka znajduje się w bardzo złym stanie (2002). Według informacji mieszkańców Nepomucena spotkało dodatkowo nieszczęście w postaci uderzenia piorunem, który rozłupał figurę, co przyspieszyło jej niszczenie. Mieszkańcy wsi umocnili drutem rozpadającą się rzeźbę, ale z głowy pozostał tylko fragment.

Na przełomie XX i XXI w. w zachodniej części Kurpi (gminy Jednorożec, Chorzele, Baranowo, przed reformą administracyjną z 1975 r. należące w całości do powiatu przasnyskiego) zachowało się jeszcze kilkanaście ludowych Nepomuków stojących w kapliczkach i na charakterystycznych dla zachodniej Kurpiowszczyzny wysokich słupach, m.in. w Budkach, Małowidzu, Olszewce, Połoniu oraz właśnie w Cierpiętach. Ten święty, nieraz mylnie identyfikowany przez Kurpiów ze św. Janem Chrzcicielem, był po członkach Świętej Rodziny najpopularniejszym patronem kurpiowskich kapliczek.

Od lat 80. XX w. zniknęło z okolicznego wiejskiego krajobrazu, głównie z powodu przegranej z "zębem czasu" (niestety również z powodu kradzieży), kilkanaście Nepomuków. Taki los czeka prawdopodobnie niedługo (zdj. 2002 r.) stojącego na bardzo wysokim słupie przy drodze w Cierpiętach, bardzo zniszczonego już Jana Nepomucena. Kiedyś na miejscu starego świątka stawał jego następca. Teraz zdarza się, że rzeźbiarzy brakuje, a i upodobania fundatorów są często inne. Na szczęście nie w Cierpiętach.

Gdy konserwator zabytków nie zezwolił na naprawę rzeźby, mieszkańcy uznali, że czas ufundować strzegącemu ich od niepamiętnych lat "od powodzi i od suszy" świętemu nową figurę. Wykonał ją Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła, lutnik odtwarzający stare ludowe instrumenty (np. lirę korbową tzw. dziadowską) i rzeźbiarz. Jak podają lokalne ostrołęckie media[1], w sobotę 27 sierpnia 2011 r. odbyła się uroczystość poświęcenia figury św. Jana Nepomucena. Z tej okazji wieś zorganizowała festyn pod remizą, na którym wystąpił twórca rzeźby, prezentując dawne instrumenty ludowe, oraz lokalne zespoły rockowe. Festynowi towarzyszył zlot okolicznych właścicieli motocykli, a dochód ze zbiórki pieniędzy został przeznaczony na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin oraz niepełnosprawnym. Nową rzeźbę ustawiono na wysokim drewnianym słupie w centrum wsi.

Przypisy

  1. Pierwszy, wiejski festyn w gminie Baranowo zorganizowało w sobotę, 27 sierpnia, sołectwo Cierpięta. kurier ostrołęcki.pl
Publikacja - 2008 r.
Aktualizacja - 2012 r.