Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Obraz olejny Georga Scholtza młodszego z 1667 r.

Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (ew. Hofmann von Hofmannswaldau) urodził się w 1616 r. (chrzest 25 grudnia w kościele pw. św. Marii Magdaleny) we Wrocławiu, zmarł tamże 18 kwietnia 1679 r. Był wrocławskim kupcem, posiadaczem ziemskim, przez znaczną część życia rajcą lub ławnikiem, w tym od 1677 do śmierci starszym (przewodniczącym) rady i tym samym starostą księstwa wrocławskiego. Znany jednak przede wszystkim jako niemiecki poeta, główny przedstawiciel tzw. drugiej śląskiej szkoły poetyckiej; twórca "galanten Stils" w poezji niemieckiej.

Życie

Pochodzenie

Tarcza herbowa Christiana Hoffmanana von Hoffmannswaldau. Wisi po prawej stronie wyjścia z nawy południowej do kruchty w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu

Christian pochodził ze "świeżego" wrocławskiego patrycjatu. Hoffmanowie wywodzili się z Nysy, a przez hrabstwo kłodzkie trafili do Wrocławia dopiero pod koniec XVI w. Dziadkiem poety był zmarły w 1583 r. George Hoffman, pastor w Radkowie i asesor, a potem starszy konsystorza hrabstwa kłodzkiego. Miał brata Paulusa Auleandera, również protestanckiego duchownego, doktora filozofii i teologii, absolwenta Uniwersytetu Lipskiego w 1568 roku, potem wykładowcę na Uniwersytecie w Wittenberdze; relegowany stamtąd jako kalwinista. O ich ojcu wiadomo tylko, że mieszkał w Nysie (wzmiankowany tam w 1540 r.). George z małżeństwa z pochodzącą z Lwówka Anną Römer miał trzech synów. Georga, Johanna i Baltazara. Nie poszli drogą kariery duchownej jak ojciec i stryj. Najmłodszy Baltazar pozostał kawalerem. W latach 1612-1620 widzimy go w Pradze jako reprezentanta stanów śląskich. Najstarszy, po ojcu Georg, posłował na Węgry, dosłużył się tytułu radcy cesarskiego. Zmarł w 1623 r. Miał dwóch synów Christopha i Johanna.

Wrocławską linię Hoffmanów otworzył środkowy syn radkowskiego pastora, Johann. Urodził się 22 VI 1575, najpewniej w Radkowie. Zmarł we Wrocławiu w wieku 75 lat dnia 29 III 1652 roku (pochowany 7 IV). Z wykształcenia był prawnikiem. Podobnie jak brat Georg miał tytuł cesarskiego radcy. Był sekretarzem w mającej siedzibę we Wrocławiu Śląskiej Kamerze Królewskiej. Było to wysokie stanowisko w królewskiej administracji skarbowej, podległej bezpośrednio władcy z pominięciem Kamery Czeskiej. Odpowiadał za sprawy związane z finansami wojskowymi. Wszyscy bracia Hoffmanowie w 1612 r. zostali nobilitowani (11 IX). Zostali dziedziczną czeską szlachtą. Późniejsze zasługi poskutkowały potwierdzeniem szlachectwa (13 lipca 1629) z podniesieniem jego rangi poprzez dodanie do nazwiska predykatu "von Hoffmannswaldau".

Johann był trzykrotne żonaty. 3 XI 1614 r. poślubił we Wrocławiu Annę Nagel urodzoną w 1591 r. (chrzest 28 X 1591 we wrocławskiej farze magdaleńskiej). Zmarła 16 VII 1621 Anna była córką Wolfa Nagela i Małgorzaty Holtzbecher (pierwszym mężem tej ostatniej był Daniel von Pfintzing). Nagelowie byli osiadłą we Wrocławiu rodziną, koligacącą się z patrycjatem ale jej przedstawiciele nie zajmowali w mieście ważnych funkcji. Ze związku tego urodził się w 1616 r. Christian, ochrzczony 25 grudnia w tym samym kościele co niegdyś matka, która osierociła przyszłego poetę przed ukończeniem przez niego pięciu lat.

Johann Jako humanista napisał wiele eleganckich wierszy w języku łacińskim, z których spora liczba przetrwała.

Bibliografia

  • Pusch Oskar. Die Breslauer Rats- und Stadtgeschlechter in der Zeit von 1241 bis 1741. Bd 2 (G-K). Dortmund: 1987, s. 270-275.
  • Stein Rudolf. Der Rat und die Ratsgeschlechter des alten Breslau. Würzburg: 1963, s. 255-256.
Ten artykuł jest w fazie tworzenia