Bibliografia

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 • Antolak Mariusz, Szyszkowski Wiesław. Funkcjonowanie krzyża przydrożnego w krajobrazie kulturowym Polski. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013, ss. 57-66. (c. 6)
 • Czerwiński Tomasz. Kapliczki i Krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa: Muza, 2012.
 • Day Malcolm. Wszyscy święci ich życie i czasy. Warszawa: G+J Gruner+ Jahr Polska, 2002.
 • Gloger Zygmunt. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T I. Warszawa: 1907. (c. 2)
 • Gloger Zygmunt. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T II. Warszawa: 1909. (c. 2)
 • Hochleitner Janusz. Święty Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy. Studia Ełckie. 2009, 11, s. 123-136. (c. 72)
 • Janicka-Krzywda Urszula. Patron - atrybut - symbol. Poznań: Pallottinum, 1993.
 • Kalinowski Konstanty. Warsztat barokowego rzeźbiarza. Artium Quaestiones, Tom 7 (1995) s. 103-140. (c. 97)
 • Kołyszko Marek. Wizerunki podwójnego krzyża w Kulturze Polski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015.
 • Kraczoń Katarzyna. Zwyczajowe i obrzędowe gesty sakralne w krajobrazie kulturowym wsi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 2012, 17, s. 138-147. (c. 26)
 • Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci. Red. M. Wójcicka, J. Adamowski. Lublin: UMCS, 2011.
 • Łopatkiewicz Tadeusz. Małe formy architektury sakralnej jako przedmiot zainteresowań poznawczych. Lud. 1983, 67, s. 219-234. (c. 58)
 • Matyjaszkiewicz Ika. Metamorfozy: ciała, obrazu, widza. Kult Volto Santo i wizerunki Wilgefortis. W: Procesy Przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres – innowacja – tradycja. Red. Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek. Warszawa 2014, s. 305-315. (c. 98)
 • Marcki Józef, Rotter Lucyna. Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Kraków: Universitas, 2013.
 • Mełges Hubert. Współczesne rozwiązania materiałowe form kapliczek w krajobrazie miasta i wsi. Czasopismo Techniczne: Architektura. 2010, 18, s. 321-328. (c. 71)
 • Nadrowski Henryk, ks. Wokół sztuki sakralnej. Kraków: Petrus, 2016.
 • Pawelec Lidia. Wielokulturowy wymiar kapliczek i krzyży przydrożnych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2004, 13, s. 243-252. (c. 61)
 • Piwocka Maria. Pieta w polskiej rzeźbie gotyckiej. Nasza Przeszłość, t. XXIV 1966, s. 5-85.
 • Religijność ludowa: ciągłość i zmiana. Red. Piwowarski Władysław. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 1983.
 • Rancew-Sikora Dorota. Krzyże milczące, kapliczki przydrożne i znaczenie społecznej nostalgii. W: Granice i pogranicza : państw, grup. dyskursów. Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. (c. 57)
 • Różycki Andrzej, Szczegłów Piotr. Pejzaż frasobliwy. Warszawa: Krupski i S-ka, 2000.
 • Seweryn Tadeusz. Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1958.
 • Skubiszewski Piotr. Romańska płyta nagrobna w Trzemesznie i symbolika nagrobków z przedstawieniem krzyża procesyjnego. W: Ars una. Prace z historii sztuki, pod red. Eugeniusza Iwanoyki. Poznań: UAM 1976, s. 19-48.
 • Sobczak Jerzy. Święci i ich symbole. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 2000.
 • Sokoł Kirył, Sosna Aleksander. Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915. Moskwa: 2005.
 • Surdokaitė Gabija. O znaczeniu pewnego wizerunku w życiu religijnym i sztuce : Chrystus Frasobliwy - jego funkcja i miejsce. Zarządzanie w Kulturze. 2013, 14 z. 2, s. 115–132. (c. 40)
 • Święci przydrożni, patroni przyuliczni: materiały sesji naukowej Warszawa, 20-21 maja 1999 roku. Red. Wierzbicka Bożena. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2000.
 • Timmermann Achim. The Poor Sinners' Cross and the Pillory: Late Medieval Microarchitecture and Liturgies of Criminal Punishment. 2007.
 • Timmermann Achim. Highways to heaven (and hell): Wayside crosses and the making of late medieval landscape. W: The Authority of the Word. Reflecting on Image and Text in Northern Europe, 1400-1700. 2012, s. 385–441. (c. 111)
 • Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne. Szczecin: 2011. (c. 126)
 • Wiktor Jan. Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków, 1922.
 • Witko Andrzej. Jezus Nazareński Wykupiony. Kraków: Petrus, 2010.
 • Wrzesiński Szymon. Pomniki bólu i śmierci :zabytki dawnego prawa na ziemiach polskich. Zakrzewo: Replika, 2009.

Sztuka ludowa

 • Brensztejn Michał, Krzyże i kapliczki żmudzkie. Materyały do sztuki ludowej na Litwie. W: Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, t. IX Dział Etnograficzny. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności, 1907, s. 3-16. (c. 1)
 • Chrzanowski Tadeusz. Piwock Ksawery. Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej. Wrocław: Ossolineum, 1981.
 • Glazik Anna. Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty: twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937). Warszawa: Neriton, 2003.
 • Grabowski Józef. Sztuka ludowa w Europie. Warszawa: Arkady, 1978.
 • Jackowski Aleksander. Obrazy ludowe. Warszawa: Krupski i S-ka.
 • Jackowski Aleksander. O rzeźbach i rzeźbiarzach. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
 • Jackowski Aleksander. Polska sztuka ludowa. Warszawa: PWN, 2002.
 • Kowalczuk Wojciech. Pawlak, Wiesława. Jan Nepomucen święty przydrożny. Białystok - Łomża: 2003-2004 (katalog wystawy rzeźb świętego na Kurpiach i Podlasiu).
 • Ludowe malarstwo religijne: przewodnik po stałej wystawie etnograficznej. Bochnia: Muzeum im. Stanisława Fischera, 2001.
 • Orynżyna Janina. O sztukę ludową. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965.
 • Ozgowicz Edward. Śląska rzeźba ludowa w drewnie. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1973.
 • Piwocki Ksawery. O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej. Wrocław: Ossolineum, 1953.
 • Piwocki Ksawery. Rzeźba ludowa. Polska Sztuka Ludowa, 1976, nr 3-4. (c. 14)
 • Reinfuss Roman. Ludowa rzeźba kamienna w Polsce. Wrocław: Ossolineum, 1989.
 • Seweryn Tadeusz. Świątkarz powsinoga. Warszawa. Instytut Wydawniczy PAX, 1963.
 • Schauss Hans-Joachim. To wszystko wyszło ode mnie: spotkania z polskimi artystami ludowymi. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989.
 • Sztuka ludowa w Polsce: katalog wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków: Centralny Instytut Kultury, 1948.

Dolnośląskie województwo

 • Adamczewska Agnieszka. Die Dreifaltigkeitssäulen in Schlesien. W: Studien zur europäischen Barock- und Rokokoskulptur. K. Kalinowski red. Poznań 1985, s. 273-287. (c. 103)
 • Antkowiak Zygmunt. Pomniki Wrocławia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
 • Baldy Krzysztof, Kledzik Marek. Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych. Szczeliniec. 2001, 5, s. 169-185. (c. 42)
 • Baruchsen, Lydia. Die schlesische Mariensäule. Ursprung, Wesen und Beziehungen zu verwandten Denkmalgruppen. Breslau: 1931. (c. 102)
 • Berendt Elżbieta. Rzeźba ludowa na Dolnym Śląsku XVIII - XIX w. Katalog zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1995.
 • Czechowicz Bogusław. Niektóre aspekty pobożności maryjnej i kultu św. Jana Nepomucen na Śląsku i terenach ościennych w XVII i XVIII wieku. W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII w. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 61-78.
 • Czechowicz Bogusław, Dobrzyniecki Arkadiusz. Kolumna Maryjna w Kochanowie - nieznane dzieło Jerzego Leonarda Webera. W: Krzeszów uświęcony łaską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 331-336.
 • Drążek Piotr. Kapliczka szwedzka w Chocieszowie. Sudety. 2017, 1/165, s. 12-14. (c. 46)
 • Grochowska Ewa. "Beckeriańsko-Petraschiańska pobożność". Pomnik św. Jana Nepomucena w Milinie i jego historia. W: Ślężańskie światy. Wrocław: Atut, 2013, s. 93-100.
 • Grochowska-Sachs Ewa. Honori sancti Ioannis Nepomuceni: pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim. Sobótka: Muzeum Ślężańskie, 2006.
 • Grygiel Dorota. Gmina Kąty Wrocławskie : przewodnik po historii i zabytkach. Kąty Wrocławskie: 2012. (c. 18)
 • Kalinowski Konstanty. Rzeźba barokowa na Śląsku. Warszawa: PWN, 1986.
 • Kolbiarz Artur. Życie i twórczość Leopolda Straussa : przyczynek do badań nad rzeźbą barokową w Księstwie Ziębickim. Roczniki Sztuki Śląskiej. 2011, nr 20, s. 87-113. (c. 118)
 • Komorowski Witold. Kamienne kapliczki słupowe. (c. 96)
 • Książek Stanisław. Mała architektura sakralna Kotliny Kamiennogórskiej. Kamienna Góra: 2001.
 • Lenz Rudolf. Restaurierungsprojekte in Schlesien in Kooperation mit der Universität Wroclaw und der Denkmalschutzbehörde Wroclaw
 • Maciejczyk Tomasz. Coś więcej niż Góry Sowie: przewodnik po ziemi dzierżoniowskiej. Kraków: 2009. (c. 19)
 • Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum: katalog wystawy. Kłodzko: 1992.
 • Ogonowska Małgorzata, Straus Patryk. Mała architektura sakralna na pograniczu polsko-czeskim. Kamienna Góra: 2010. (c. 9)
 • Ostowska Danuta. Jerzy Leonard Weber rzeźbiarz śląski epoki baroku. Roczniki Sztuki Śląskiej II, Wrocław 1963, s. 92-116. (c. 117)
 • Nickel Walter. Die öffentlichen Denkmäler und Brunnen Breslaus. Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn Verlag, 1938. (c. 290)
 • Nowak Romuald. Maria Zwycięska na śląskich kolumnach maryjnych. Geneza przedstawienia. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom 7, Numer 4 (26) (2012) s. 59-69. (c. 110)
 • Radecki Aleksander. Przewodnik po kalwariach metropolii wrocławskiej. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2010.
 • Radzik Marian. Miejsca kultu w gminie Prusice. Przydrożne krzyże i kapliczki. Oborniki Śląskie: Studio Graphito, 2015.
 • Restauracja pomnika św. Jana Nepomucena w Świdnicy Polskiej. 2012. (c. 116)
 • Rzeźba Śląska XVI-XVIII wieku: katalog zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1994.
 • Schlesien, Slezsko, Śląsk: przenikanie kultur. Red. Kłodnicki Z. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2000.
 • Schlesische Monatshefte: Blätter für Kultur und Schrifttum der Heimat (Walter Steller, Arthur Wehlte - Kotla)
 • Scheer Andrzej. Krzyże pokutne ziemi świdnickiej. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987.
 • Skowroński Bartosz. Figura pod Trójgarbem. Na szlaku. Czasopismo PTTK, rok XXV, nr e-8 (254), sierpień 2011, s. 8-9. (c. 17)
 • Słownik geografii turystycznej Sudetów; tom 20. Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska. red. Staffa M. Wrocław: “I-Bis”, 2005.
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie wrocławskim. Wrocław: 2005. (c. 20)
 • Więcek Adam. Jan Jerzy Urbański: studium o rzeźbie wrocławskiej pierwszej połowy XVIII stulecia. Wrocław: Ossolineum, 1963.

Kłodzkie

 • Berendt Elżbieta. Przydrożna i podniebna: sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2001.
 • Czechowicz Bogusław. Morowe fundacje artystyczne we wschodnich Czechach (ze szczególnym uwzględnieniem Hrabstwa Kłodzkiego). W: Ars Lucrum Nostrum: prace z historii sztuki i kultury. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2008. (c. 104)
 • Czechowicz Bogusław. Zapomniany krajobraz kulturowy Doliny Dzikiej Orlicy w XVIII w.: próba kompleksowej interpretacji zjawisk artystycznych. Orlické hory a Podorlicko: sborník vlastivědných prací: přírodou, dějinami, současností. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor Sv. 18, (2011), s. 257-274. (c. 16)
 • Fitych Tadeusz. "Boże Młyny" Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim. Kudowa-Zdrój: 2009.
 • Fitych Tadeusz. Kudowskie Nepomuceny. Ziemia Kłodzka. 2010, grudzień, nr 199, s. 30-35. (c. 15).
 • Fitych Tadeusz. Zwyczaje, obrzędy i postawy związane z kapliczkami i krzyżami przydrożnymi. Prezentacja. (c. 123)
 • Gernat Jacek. Od Klahrów do Thammów – modele funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw rzeźbiarskich w Kotlinie Kłodzkiej i na Śląsku w XVIII-XX w. Tom I. Poznań: 2022. (c. 128)
 • Gernat Jacek. Od Klahrów do Thammów – modele funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw rzeźbiarskich w Kotlinie Kłodzkiej i na Śląsku w XVIII-XX w. Tom II. Poznań: 2022. (c. 129)
 • Kalinowski Konstanty. Katalog rzeźby barokowej na Śląsku : tom I hrabstwo kłodzkie. Poznań: 1987.
 • Grochowska Ewa. Pomnik maryjny w Dusznikach-Zdroju. Rocznik Muzeum Papiernictwa. Tom X. Duszniki-Zdrój: 2016, s. 81-96. (c. 115)
 • Gröger Roland, Sikorski, Marek. Na granicy legendy i wiary: skarby i osobliwości ziemi kłodzkiej. Nowa Ruda: Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, 1993.
 • Heinke Artur. Bildstöcke der Grafschaft Glatz.
 • Heinke Artur. Die Grafschaft Glatz: Bildstöcke und heimatliche Volkskunst. Breslau: Ostdeutsche Verlagsanstalt, 1941.
 • Marek Aneta. Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena. Studia z geografii politycznej i historycznej. 2014, 3, s. 321-342. (c. 41)
 • Munzel-Everling Dietlinde. Kriegsnagelungen, Wehrmann in Eisen, Nagel-Roland, Eisernes Kreuz. Wiesbaden: 2008. (c. 94)
 • Münsterberger Land : ein Heimatbuch für Schule und Haus. Münsterberg: 1930. (c. 124)
 • Oleszek Jerzy. Znaczenie elementów kultury niematerialnej w krajobrazie wsi Doliny Białej Lądeckiej. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org. Nr 7/2015 (lipiec 2015), s. 77-91. (c. 101)
 • Perzyński Marek. Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko: przewodnik historyczny. Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2004.
 • Perzyński Marek. Niezwykła gmina Kłodzko. Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2008.
 • Pompejus Friedrich August. Kurze geschichtliche Nachrichten zum Album der Graffschaft Glatz. Glatz: 1862. (c. 127)
 • Słownik geografii turystycznej Sudetów: tom 15. Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy. Red. Staffa M. Wrocław: I-Bis 1994.

Kujawsko-pomorskie województwo

 • Gonia Alicja, Michniewicz-Ankiersztajn Hanna. Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich na przykładzie gminy Dąbrowa Chełmińska. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013, s. 37-45. (c. 4)
 • Błachowski Aleksander. Kapliczki i krzyże w gminie Rypin. Toruń: 2010.
 • Błachowski, Aleksander. Szlakiem dobrzyńskich kapliczek. Toruń: 2010.

Lubelskie województwo

 • Baranowski Zenon Łukasz. Figury, krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie janowskim. Janowskie Korzenie: pismo regionalne ziemi janowskiej. 2007, nr 9, s. 61-91. (c. 100)
 • Bordzań Tomasz, Skakuj Dorota. Krzyże kapliczki figury w przyrodzie powiatu biłgorajskiego. Biłgoraj: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, 2011.
 • Dudkiewicz Margot, Dąbski Marek, Durlak Wojciech. Obiekty sacrum w założeniach rezydencjonalnych łęczyńskiego przełomu Wieprza. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 2016, 32, s. 57-70. (c. 86)
 • Garbacz Krzysztof. Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych. Zielona Góra: Agencja Wydawnicza PDN, 2009.
 • Kondraciuk Piotr. “Roztoczański patron”. Kaplice i figury św. Jana Nepomucena w pejzażu kulturowym Roztocza. (c. 23)
 • Kondraciuk Piotr. Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu pogranicza. Muzeum Miejskie w Zamościu. (c. 73)
 • Kawałko Danuta. Bruśnieński ośrodek kamieniarski. .Zamojski Tygodnik Kulturalny. 1995, 3, s. 5-8 (c. 93)
 • Kawałko Danuta. "Kapliczki na źródłach. Zamojski Tygodnik Kulturalny. 2006, 1-2, s. 51-61. (c. 92)
 • Kulesza Piotr, Lubiarz Magdalena, Żak-Kulesza Magdalena. Kulturowe, historyczne i religijne znaczenie kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Trzydnik Duży. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 108, s. 123-151. (c. 113)
 • Łukasiewicz Józef. Drogowskazy wiary. Krzyże i kapliczki ziemi janowskiej. Zamość: 2011.
 • Miechowicz Łukasz. Kiedy święci po ziemi chodzili: kamienie w wierzeniach ludowych na Mazowszu i Podlasiu. W: Kamienie w historii, kulturze i religii. Olsztyn: 2010, s. 43-61. (c. 55)
 • Petera-Górak Janina. Kapliczki i krzyże przydrożne. W: Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa. red. A. Gauda. Lublin 2001. s. 21–28. (c. 91)
 • Powiłańska-Mazur Danuta. Patron powodzian, tonących, spowiedników i mostów. O rzeźbach św. Jana Nepomucena w regionie lubelskim. Twórczość Ludowa. 2004, 4(59), s. 16-18. (c. 83)
 • Przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki: parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie. (c. 21)
 • Szykuła Agnieszka. Kapliczki i figury przydrożne św. Jana Nepomucena na terenie gminy Łabunie. Zamojski Tygodnik Kulturalny. 2006, 1-2, s. 62-68. (c. 92)
 • Świeży Janusz. Świątkarze biłgorajscy. Polska Sztuka Ludowa - Konteksty. 1947 t.1, z.1-2, s. 50-59. (c. 99)
 • Tymochowicz Mariola. Patroni kapliczek przydrożnych z obszaru Lubelszczyzny. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 2013, 21, s. 141-150. (c. 74)
 • Typek Barbara. Kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Rachanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2009, 1(98), s. 27-32. (c. 25)
 • Żurawicka Grażyna Kapliczki w krajobrazie. .Zamojski Tygodnik Kulturalny. 1995, 3, s. 9-11 (c. 93)

Łódzkie województwo

 • Śladami wiary ojców naszych czyli spis kapliczek z gminy Głuchów (pow.skierniewicki) (c.22)
 • Wójcik Marian. “Chwalcie łąki umajone...”: bełchatowskie kapliczki i krzyże przydrożne. Bełchatów: 2016.

Małopolskie województwo

 • Adamczyk Józef, Graboń Barbara, Mazur Zbigniew. Przydrożne kapliczki, krzyże i figury: Balin, Luszowice, Okradziejówka, Płaza, Pogorzyce, Źrebce. Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie, 2005. (c. 84)
 • Biel-Pająkowa Maria, Skupień Jarosław. Kapliczki i krzyże przydrożne Andrychowszczyzny. Andrychów: 2013. (c. 30)
 • Brynkus Józef. Religijność współczesnej polskiej Orawy w XVI-XVIII w. W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII w. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 21-28.
 • Cichoń, Stanisław Szczepan. Dwanaście miesięcy w objęciach figur i kapliczek przydrożnych: ziemia myślenicka i okolice tom 1. Kraków: 2015. (c. 114)
 • Cichoń, Stanisław Szczepan. 'Przydrożne sacrum w pamięci lokalnej : studium ziemi myślenickiej. Relacje Międzykulturowe. 2020, 1(7), s. 79-92
 • Czrernik Stanisław. Szlakami tatrzańskich kapliczek. Kraków: 1982
 • Golonka-Czajkowska Monika, Maj Małgorzata. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Studium sakralizacji przestrzeni. Bukowina Tatrzańska: 2006. (c. 68)
 • Hernik Józef, Ostrowski Maciej, Nowak Piotr. Kapliczki i przydrożne krzyże elementem krajobrazu kulturowego. Studiu przypadku gminy Miechów. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 2013, 21, s. 115-126. (c. 79)
 • Janicka-Krzywda Urszula. Chrystus Upadający pod Krzyżem w kulturze ludowej Małopolski. Nasza Przeszłość T. 94 (2000), s. 495-511. (c. 106)
 • Janicka-Krzywda Urszula, Krzywda Piotr, Majerczak, Kazimierz. Kapliczki nasze sercu bliskie: Szczawnica, Szlachtowa, Jaworki. Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 2017.
 • Jaworska-Michałowska Maria. Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w Beskidzie Sądeckim. Spotkania z zabytkami. 2010, 7-8, s. 50-53 (c. 64)
 • Kapliczki i krzyże Podgórza. Kraków: 2014. (c. 75)
 • Kapliczki i krzyże Podgórza Duchackiego. Kraków: 2012. (c. 76)
 • Kapliczka i zabytkowy dzwonek na chmury w Targowisku. Kraków: "Antykwariat Naukowy" w Krakowie, 2000.
 • Kapliczki, krzyże i figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina. Kraków: 2006.
 • Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej ; tekst. Red. Rzepa, Jan. Kraków: Kuria Diecezjalna w Tarnowie, 1983.
 • Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej ; ilustracje. Red. Rzepa, Jan. Kraków: Kuria Diecezjalna w Tarnowie, 1983.
 • Kapliczki ziemi olkuskiej. Świadkowie historii, obyczaju, wiary ojców. Red. Dzechciarz O. Olkusz: 2009. (c. 67)
 • Kapliczki i krzyże na terenie parafii Kwaśniów. Klucze: 1997.
 • Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Bocheńskiej. Red. Skoczek P. Proszówki: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2009.
 • Kmietowicz Witt. Przydrożne krzyże. Almanach Muszyny. 2001, s. 61-68. (c. 63)
 • Kowalczyk Kamil. Szlakiem rabczańskich kapliczek. Kraków: 2004.
 • Kowalski Władysław. Dobczyce. Brzozów: Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie, 1989, s. 36.
 • Legendy i opowieści niezwykłe. Wiadomości Muszyńskie. Listopad 2018. (c. 108)
 • Liszka Józef. Przydrożni świadkowie historii: kapliczki, figury, krzyże ziemi olkusko-sławkowskiej. Bukowno: Miejski Ośrodek Kultury, 1992.
 • Majchrzak Katarzyna. Sieniawska Joanna. Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla. Krosno: Wydawnictwo Ruthenus, 2013. (c. 10)
 • Małeta Alicja. Z badań nad ludową rzeźbą kamienną okolic Wieliczki, Gdowa, Myślenic. Polska Sztuka Ludowa. 1978, R. XXXII, nr 3-4. (c. 13)
 • Mierzwa Wiesław. Kapliczki Tatr Polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka. 1997.
 • Mróz Paweł. Na skrzyżowaniu świata dróg: kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Krosno: Roksana, 2007.
 • Porębska-Kubik Elżbieta. Przy drogach, wśród pól, w kolekcjach: współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa. Informator. Kraków: 1995.
 • Prokop Marcin. Sieprawskie kapliczki. Kraków-Siepraw: Viridis, 1994.
 • Prokop Marcin. Kapliczki w gminie Siepraw i Spiskim Czwartku. 2010 (c. 45)
 • Skarby sakralne gminy Spytkowice i Doliny Karpia. Spytkowice: 2015.
 • Trajdos Tadeusz M. Orawskie figury kamienne. Pruszków: 2020. (c. 124)
 • Zając Bolesław. Kapliczki przydrożne w parafii bielańskiej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2003.

Mazowieckie województwo

 • Antoszkiewicz-Fortuna Beata, Kimic Kinga. Miejsce kapliczek i przydrożnych krzyży w krajobrazie terenów wiejskich Mazowsza. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. 2007, s. 35-47. (c. 87)
 • Gałecka Anna. Wędrujący Nepomucen z Sadownego. Rocznik Mazowiecki. 2002, 14, s. 235-245. (c. 82)
 • Golański Jerzy, Kohn Alfred. Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Tarczyńskiej. Tarczyn: Gminny Ośrodek Kultury, 2005.
 • Gierała Zenon. Opowieści przydrożnych kapliczek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000. (okolice Radomia)
 • Grodzka Danuta, Kozaczyńska Beata, Ostas Cezary. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie węgrowskim: przewodnik. Węgrów: 2004.
 • Knapiński Ryszard. Ludowa rzeźba sakralna w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Studia Płockie.1986, 14, s. 253-264. (c. 48)
 • Kaczyńska Małgorzata, Różańska-Mazurkiewicz Anna. Kapliczki i krzyże w miejskim krajobrazie Warszawy. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013, s. 67-76. (c. 7)
 • Kowalski Tomasz. Święci mazowiecki dróg : ziemia sierpecka. Sierpc: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, 2012.
 • Kozaczyńska Beata, Miłkowska Katarzyna, Ostas Cezary, Starczewska Dorota. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie sokołowskim: przewodnik. Węgrów: 2004.
 • Krzyże, kapliczki i figury przydrożne na terenie gminy Stanisławów. Stanisławów: Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne: 2012.
 • Kumoch, Maria Weronika. Nepomuki w powiecie przasnyskim. Rocznik Przasnyski. 2015, 2, s. 83-14. (c.89)
 • Jakubik Ewa. Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Prostyń. Prostyń: 2013.
 • Madejski Paweł. Kapliczki wsi Zielonka Nowa. Zwoleń - Lublin: 2017. (c. 54)
 • Sito Jakub. Rzeźba św. Jana Nepomucena - pamiątka po działalności Komisji Brukowej. Spotkania z Zabytkami. 2016, 11-12, s. 36-40. (c. 43)
 • Wardzyński Michał. Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu. W: Vellis quod possis. Księga pamiątkowa ofiarowana Panu Profesorowi Janowi K. Ostrowskiemu. Kraków: 2017, s. 389-295, il. 1-4 na s. 616. (c. 51)
 • Zyszczyk Adam. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne gminy Konstancin-Jeziorna (ebook). (c. 70)
 • Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach figurach i krzyżach do roku 1939. 2011.

Kurpie

 • Białczak Adam. Krzyże i kapliczki przydrożne zachodniej Kurpiowszczyzny. Zeszyty Naukowe OTN. 2002, t. XVI. (c. 48)
 • Olędzki Jacek. Sztuka Kurpiów. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1970.

Opolskie województwo

 • Cała Anna. Krajobraz z sacrum w tle - kapliczki przydrożne jako element krajobrazu wsi opolskich. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. 2007, s. 24-34. (c. 85)
 • Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Gogolin. Red. Długosz J., Sapok S. Gogolin: Gminna Biblioteka Publiczna, 2018. (c. 44)
 • Mańczyk Gerard. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Gminy Kolonowskie. Opole: 2014.
 • Pietrzyk Jacek. Melancholia czyli krzyże i kapliczki przydrożne ziemi głubczyckiej. Część I, miasto Głubczyce. Głubczyce: 2008. (c. 27)
 • Polok Klaudia. Legendowa topografia Góry Świętej Anny i okolic (krzyże i kapliczki). W: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Wrocław: 2005, s. 131-147. (c. 120)
 • Wierzgoń Alojzy. Krzyże i kapliczki przydrożne na Śląsku Opolskim w grafice Alojzego Wierzgonia. Opole: 1998.
 • Zabytki sakralne pogranicza nysko-jesenickiego. Nysa: 2011. (c. 125)
 • Zięba Dariusz. Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Skorogoszcz. Skorogoszcz: Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" w Skorogoszczy, 2013.

Podkarpackie województwo

 • Bata Artur. Kapliczki i figury przydrożne w Krośnie. Krosno: 2012.
 • Boże latarnie: Kapliczki i krzyże w Łańcucie i okolicy. Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2014.
 • Gargała Marta, Lichołai Lech, Pisarek Marta. Analiza obiektów małej architektury sakralnej w wybranych miejscowościach woj. podkarpackiego. Architektura Krajobrazu. 2014, 3(44), s. 78-92. (c. 47)
 • Holly Grażyna. Kapliczki i krzyże przydrożne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Roczniki Bieszczadzkie. 2012, 20, s. 309-345. (c. 69)
 • Janicka-Krzywda Urszula. Fundacje kapliczek i krzyży przydrożnych na polskim Podkarpaciu. Geneza i typologia. Nasza Przeszłość. 1998, 89, s. 401-442. (c. 77)
 • Janicka-Krzywda Urszula. Forma architektoniczna i wytwórcy kapliczek przydrożnych na polskim Podkarpaciu. Nasza Przeszłość. 1999, 91, s. 269-299 (c. 78)
 • Kryciński Stanisław. Tchnienie wieków. O kamieniarce okolic Rymanowa. Rocznik Rymanowa-Zdroju. 1988, T IV, s. 15-21. (c. 108)
 • Krzyże, kapliczki i pomniki przydrożne w Żurawicy. Red. Hofman M. Żurawica: 2014. (c. 60)
 • Mała architektura sakralna gminy Lubaczów. Lubaczów: 2007. (c. 107)
 • Marszałek Edward. Leśne ślady wiary: kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Krosno: Ruthenus, 2010.
 • Potocki Andrzej. Kapliczka pamięci. Rzeszów: Libra, 2009
 • Szlakiem głogowskich kapliczek. Głogów Małopolski: Wyd. Urząd Gminy, 2003.
 • Szlakiem Kapliczek i Krzyży przydrożnych. Dębica: Gmina Dębica 2017. (c. 66)

Podlaskie województwo

 • Brzozowska Marelna. Krzyże i kapliczki przydrożne dekanatu szepietowskiego. (c. 121)
 • Drozdowska Józefa. Kapliczki św. Jana Nepomucena na terenie powiatu augustowskiego. (c. 112)
 • Drozdowska Józefa. Kapliczki przydrożne w miejscowości Górskie. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2008, 14, s. 226-238. (c. 34)
 • Drozdowska Józefa. Wizerunki św. Jana Nepomucena z powiatów suwalskiego i sejneńskiego. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2010, 15-16, s. 163-180. (c. 35)
 • Drozdowska Józefa. Krzyże ze wsi Jeziorki w powiecie augustowskim. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2011, 17, s. 245-264. (c. 36)
 • Drozdowska Józefa. XIX-wieczna drewniana kaplica przydrożna w Żarnowie Drugim. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2013, 19, s. 241-254. (c. 37)
 • Faszcza Łukasz. Krzyże z Huty Sztabińskiej Karola hr. Brzostowskiego. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2014, 20, s. 165-202 (c. 38)
 • Kloza Jarosław, Maroszek Józef. Spis krzyży i kapliczek przydrożnych parafii Suchowola z 1910 r. Białostocczyzna. 1995, 1, s. 89-100. (c. 31)
 • Kowalczuk Wojciech. Krzyż kowalski na Podlasiu. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013.
 • Łopatecki Karol, Poniat Radosław, Zalewska Ewa. Pomnik w uroczysku Jaroszówka - świadek akcji komasacji gruntów w II Rzeczpospolitej. Pogranicze: studia społeczne. 2014, tom XXIII, s. 97-110. (c. 12)
 • Piszczatowska Marta. Knyszyńskie krzyże typu karawaka. Studia Podlaskie. 2011, tom XIX, s. 169-179. (c. 11)
 • Polaska Joanna. Konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Mierzynówce. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2011, 17, s. 99-112. (c. 36)
 • Prószyński Konstanty J. Kapliczki przydrożne na terenach diecezji łomżyńskiej - informacje wstępne. Studia Teologiczne. 2001, 19, s. 171-199. (c. 79)
 • Puszczańskie krzyże i kapliczki z terenu gminy Szudziałowo, Red. Jaroszewicz M., Jucha E. Szudziałowo: 2009.
 • Sokólska Joanna, Załęski Wojciech. Kapliczki Puszczy Knyszyńskiej - deski wotywne. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 1997, 3, s. 155-167. (c. 90)
 • Wardzyński Michał. Pomnik św. Jana Nepomucena w Szczytach-Dzęciołowie - nieznane dzieło Sebastiana Fesingera? Przyczynek do badań nad obecnością lwowskiej rzeźby rokokowej na Podlasiu. W: Figura św. Jana Nepomucena ze Szczytów-Dzięciołowa: historia, współczesność, nowe interpretacje. RED. Konończuk W. Warszawa-Bielsk Podlaski: 2018, s. 45-70. (c. 50)
 • Wasilewski Zenon. Pomniki i krzyże nagrobne z Huty Sztabińskiej. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2001, 7, s. 219-226. (c. 32)
 • Wróbel Marta. Ewidencja krzyży, kapliczek i figur przydrożnych w zasobie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. 2013, 19, s. 255-262. (c. 37)
 • Wróbel Marta. Białostockie krzyże i kapliczki. Białystok: 2017. (c. 52)

Pomorskie województwo

 • Przybylska Lucyna. Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013, s. 77-88. (c. 8)
 • Walkusz Jan. Kapliczki i krzyże przydrożne jako zapis dziejów Pomorza Nadwiślańskiego i losów jego mieszkańców. (c. 122)

Kaszuby

 • Ostańce próśb. Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2011.

Kociewie

 • Malicki Longin. Kociewska sztuka ludowa. Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1973.
 • Pierzynowska Gertruda. Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia. Tczew: 1999.

Śląskie województwo

 • Derus Małgorzata. Kapliczki i krzyże przydrożne Bytomia. Bytom: 2006.
 • Gadomski Stanisław. Krajobraz z kapliczką: kapliczki, krzyże i figury przydrożne województwa katowickiego. Katowice: Górnośląska Oficyna Wydawnicza.
 • Gajda Ilona, Sobaszek Jarosław. Kapliczki i krzyże przydrożne Sosnowca. Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2003.
 • Gałecka-Poduchowa Alicja. Kapliczki przydrożne ziemi raciborskiej. Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997.
 • Gudzik, Anna. Mała architektura sakralna w Rybniku. Rybnik: Emmanuel, 2015.
 • Weltzel Augustyn. Pomniki pobożności po szlachetnej rodzinie hr. z Gaszyna w Górnym Szląsku. Gliwice: 1877. (c)
 • Gorzelik Jerzy. Zapomniany rzeźbiarz górnośląski Johannes Nitsche i jego prace w kamieniu. Rocznik Muzeum Gliwickiego. 2003, tom XVIII, s. 163-170.
 • Gorzelik Jerzy. Nowe ustalenia w sprawie działalności rzeźbiarskiego warsztatu Österreichów. Rocznik Muzeum Gliwickiego. 2003, tom XVIII, s. 171-183.
 • Górecki Jan. Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim. Katowice: Instytut Górnośląski, 1999.
 • Jura Włodzimierz. Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 2000.
 • Lipok-Bierwiaczonek Maria, Bierwiaczonek Jerzy. Tychy: kapliczki i krzyże przydrożne. Tychy: 1977.
 • Myrcik Jan. Koszęcińskie kościoły i kapliczki. 1998.
 • Porwoł Paweł. Przydrożne kapliczki na terenie powiatu wodzisławskiego.. Racibórz: 2011. (c. 65)
 • Wieczorek Zofia. Kapliczki, krzyże, figury katowickie. Ocalić od zapomnienia. (c. 28)

Świętokrzyskie województwo

 • Leszczyński Jarosław Tadeusz. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Stopnicy i okolicy. Kielecka Teka Skansenowska. 2000, I, s. 119-142.
 • Leszczyński Jarosław Tadeusz. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ponidziu. Sprawozdanie z badań terenowych przeprowadzonych w latach 1996-2009. Kielecka Teka Skansenowska. 2017, III, s. 165-185. (c. 80)
 • Leszczyński Jarosław Tadeusz. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ponidziu - legendy i zdarzenia historyczne. Kielce, 2020.
 • Przydrożne kapliczki, krzyże i figury w sercu Ponidzia. Pińczów: 2018. (c. 81)

Warmińsko-mazurskie województwo

 • Antolak Mariusz. Sacrum w krajobrazie kulturowym gminy Ostróda. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013, s. 47-55. (c. 5)

Warmia

 • Hochleitner Janusz. Powiernik tajemnic królowej. Kult świętego Jana Nepomucena na Warmii. Elbląg: 1996.
 • Hochleitner Janusz. Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe OBN, 2004.
 • Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona. Warmińskie kapliczki. Olsztyn: Borussia, 2012.
 • Popieliński Paweł. Przydrożne kapliczki na Warmii jako element dziedzictwa kulturowego regionu. Język. Religia. Tożsamość. 2018, 2(18), s. 283-297. (c. 88)

Wielkopolskie województwo

 • Błaszczyk Stanisław. Ludowa plastyka kultowa w Wielkopolsce. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1975.
 • Błaszczyk Stanisław. Plastyka. W: Kultura ludowa Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960, s. 563-650.
 • Błaszkiewicz Bogdan. Rzeźbiarze ziemi leszczyńskiej: katalog wystawy. Leszno: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2006.
 • Glapa Adam. Przyczynek do wielkopolskiej rzeźby ludowej. Św. Benon, Krobia. Polska Sztuka Ludowa. 10 /4/5 (1956) s. 241 (c. 95)
 • Kośko Maria Magdalena. Tajemne przestrzenie świętości. Poznań: Muzeum Etnograficzne, 1999. (Wystawa)
 • Jabłońska-Ważny Anna. Przydrożne dzieła rzeźbiarskie Pawła Brylińskiego z Masanowa. Kronika Wielkopolska. 1999. 1 (88), rok 1999, s. 64-71.
 • Małyszko Stanisław. Wielofigurowy krzyż przydrożny w Kowalewie. Rocznik Pleszewski. 2004, s. 42-47. (c. 24)
 • Pawicki Jan. Krzyże, figury i kapliczki przydrożne ziemi kościańskiej. Kościan: 2016.
 • Radziszewski Michał. Krzyże, kapliczki i figury świętych. Obiekty kultu religii chrześcijańskiej w gminie Przygodzice. Przygodzice: 2008. (c. 3)
 • Rydzewska Agnieszka, Wilkaniec Agnieszka. Kapliczki i krzyże w krajobrazie otwartym i zurbanizowanym Wielkopolski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 2013, 21, s. 89-102. (c. 59)
 • Sobczak Jerzy. Kapliczki przydrożne Poznania. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1999.
 • Świątki przydrożne i kościoły w gminie Śrem. Michalak M., Ratajczak R. Śrem: 2010.
 • Zdunek Józef. Krzyże i słupy przydrożne Franciszka Nowaka (1810-1894) w rysunkach Beaty Kredowskiej. Krotoszyn: 1993.

Litwa

 • Mažoji architektūra. Wilno: 1970.
 • Piłsudski Bronisław. Krzyże litewskie. Kraków, 1922.
 • Surdokaitė Gabija. Krzyże w guberni suwalskiej w XIX wieku : między tradycją a dyktatem władzy. Zarządzanie w Kulturze. 2013, 14 z. 2, s. 115–132. (c. 39)

I

 • Wratislavia Antiqua wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/


Bibliografia monolitowych kamiennych krzyży i kapliczek (popularnie krzyży i kapliczek pokutnych ew. pojednania)
Wrocław Bibliografia