Herby wrocławskich rajców i ławników na sklepieniu Izby Seniora Rady w Ratuszu